O projekcie

Szanowni Państwo,
aby wziąć udział w projekcie, należy:

  • mieć ukończone 30 lat,
  • mieszkać na terenie województwa śląskiego,
  • być osobą bierną zawodowo albo bezrobotną,

lub

  • pracować na podstawie umowy cywilno-prawnej/krótkoterminowej  umowy o pracę, gdzie miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,
  • nie prowadzić działalności gospodarczej (lub mieć zawieszoną działalność).

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych jego uczestników w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Na czym polega udział w projekcie?

  • W ramach projektu skorzystają Państwo z porad doradcy zawodowego, wsparcia coacha oraz pomocy pośrednika pracy.
  • Wezmą Państwo udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, komputerowych i z umiejętności miękkich oraz będą Państwo mieli możliwość otrzymania certyfikatów.
  • Za udział w zajęciach otrzymają Państwo od nas stypendium szkoleniowe. Zapewniamy także ubezpieczenie na czas szkolenia oraz zwracamy koszty dojazdu.
  • Po szkoleniu będą Państwo mieli możliwość skorzystania z 3-miesięcznego płatnego stażu, który zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 998 621,60 PLN
Kwota dofinansowania: 1 898 690,52 PLN